Yleiset toimitusehdot yritysasiakkailleNämä ovat TROTEC® GmbH palveluja ja sopimuksen voimaantuloa koskevat yleiset tiedot sekä yleiset kauppaehdot kaupallisen toiminnan puitteissa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalle ostajalle.
TROTECin® kanssa solmittavan sopimuksen voimaantulo normaalin oston yhteydessä

TROTEC® tarjoaa palveluntarjoajana verkkokaupassaan tuotteita sitomattomina tarjouksina ostosta kiinnostuneille, jotka voivat solmia tarjottua tuotetta tai palvelua koskevan ostosopimuksen. Ostosta kiinnostuneella on mahdollisuus siirtää haluamansa tuote virtuaaliseen ostoskoriin napsauttamalla vastaavaa painiketta. Virtuaalisessa ostoskorissa olevat tuotteet saa esiin milloin tahansa napsauttamalla ostoskorin kuvaketta. Sen jälkeen ostoskorin tuotteita voi tarkastella ja poistaa korista sekä muuttaa niiden määrää ostoskorinäkymässä. Tilausprosessin loppuvaiheiden aikana ostajaa ohjaavat näyttöön tulevat ohjeet. Ennen tilauksen vahvistamista ostaja voi milloin tahansa muuttaa tilauksen sisältöä sekä oikaista ja poistaa tietoja. Tätä varten tulee noudattaa tietojen muuttamista koskevia ohjeita tai käyttää selaimen Takaisin-painiketta.Ostaja lupaa ostaa tuotteen tai palvelun ilmoitettuun hintaan vasta tilausprosessin viimeisessä vaiheessa napsauttamalla tilauspainiketta. Näin hänen ostolupauksensa on sitova ja peruuttamaton. Ostolupaus annetaan painamalla tilausprosessin lopussa näkyvää Lähetä tilaus -painiketta. TROTEC® vahvistaa tilauksen vastaanoton kirjallisessa muodossa sähköpostitse.

TROTECin® kanssa solmittavan sopimuksen voimaantulo tarjouksentekotoiminnolla ostettaessa.

TROTEC® tarjoaa mahdollisuuden ostaa tiettyjä tuotteita – perinteisen ostotavan lisäksi – ehdottamalla tuotteelle sopivaa hinta-asteikkoa. Ostosta kiinnostunut voi tällöin määrittää liukusäätimen avulla hinta-asteikon, jonka rajoissa hän on valmis ostamaan tuotteen. Ostosta kiinnostunut voi ehdottaa ainoastaan normaalin ostohinnan alittavaa hintahaitaria, joka voi olla 0,01 euron ja normaalin ostohinnan (suurin tarjous) välillä (nettohinta; bruttohinta ilmoitetaan). Säätämällä ja vahvistamalla tällaisen hinta-asteikon ostosta kiinnostunut henkilö tekee sitovan tarjouksen TROTECille® ostaa kyseisen tuotteen määritetyn hinta-asteikon rajoissa ja tarjouksen voimassaolon (ajanjakson) aikana. Ostosta kiinnostunut on sitoutunut tarjoukseensa itse määrittämänsä tarjouksen voimassaolon (ajanjakson) ajan. Hän voi halutessaan pidentää tai lyhentää (vähintään 24 tuntia) tarjouksensa sitovaa aikaa. TROTECilla® on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hyväksyä ostosta kiinnostuneen henkilön tekemä tarjous hintaan, joka on ostosta kiinnostuneen määrittämän hintahaitarin rajoissa. Ostosta kiinnostunut voi muuttaa tarjoustaan tai poistaa sen määrittämänsä tarjouksen voimassaolon (ajanjakson) aikana, mutta enintään kuitenkin siihen saakka, kun TROTEC® hyväksyy sen. TROTEC® voi hyväksyä tarjouksen ainoastaan ostosta kiinnostuneen henkilön määrittämän tarjouksen voimassaolon aikana. Tarjous hyväksytään sähköpostiviestillä, joka lähetetään ostosta kiinnostuneen henkilön asiakastiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kauppasopimus tulee voimaan, kun TROTEC® hyväksyy tarjouksen määritetyn aikarajan puitteissa.

Ostosopimuksen sisältö ja tallentaminen

Sopimuksen sisältö tallennetaan. Se sisältyy sähköpostitse annettavaan tilausvahvistukseen kaikkien asiaankuuluvien tietojen, kuten tarjouksentekijän nimen, tilattavia tuotteita koskevien tietojen ja yleisten kauppaehtojen, lisäksi. Sopimusehdot ovat aina nähtävissä seuraavasta linkistä: Toimitusehdot yritysasiakkaille. Tilauksen (kuten myös aikaisempien tilausten) sisältämiä tuotteita on mahdollista tarkastella kohdasta "Minun tilini", mikäli asiakas on rekisteröitynyt.
TROTECin® tarjouksen sisältävän asiakirjan kukin sivu voidaan tulostaa milloin vain selaimen tulostustoiminnolla tai ikkunan alareunassa olevalla Tulosta sivu -painikkeella.

Kielet

Verkkokaupassa on mahdollista asioida eri kielillä. Kielet ovat saksa, englanti, ranska, puola, suomi, ruotsi, tanska, espanja, italia, romania, hollanti ja turkki. Sopimussuhteet ovat aina Saksan lain alaisia ja saksan kielellä.

TROTEC® GmbH yleiset kauppaehdot

 1. Ehtojen voimassaolo
  TROTEC® GmbH (jäljempänä TROTEC®) suorittaa kaikki palvelut ja toimittaa kaikki tilaukset pelkästään tässä esitettyjen kauppaehtojen mukaisesti. Sopimuskumppanin näistä poikkeavia kauppaehtoja ei hyväksytä sopimuksen osaksi, ellei TROTEC® erikseen ilmoita kirjallisesti niiden hyväksymisestä. Tällöinkin ne ovat voimassa ainoastaan kyseisen kaupan osalta.

 2. Sopimuksen kohde
  Ostosopimuksen kohde ja toimituksen tai palvelun laajuus käyvät ilmi tuotekuvauksen siitä versiosta, joka oli ajankohtainen TROTECin® tuotteiden tilaushetkellä. Lupaukset ovat voimassa vain siinä tapauksessa, että ne on kirjattu tuotekuvaukseen tai että TROTEC® ilmoittaa niistä kirjallisesti.

 3. Maksuehdot ja tilauksen peruminen
  1. Maksutapoja on useita: luottokortti, Paypal-pikamaksu, postiennakko, ennakkomaksu tai maksu laskua vastaan (ainoastaan julkisille laitoksille).
   1. Mikäli asiakas maksaa luottokortilla, TROTEC® veloittaa laskun loppusumman luottokorttiyhtiöltä normaalitapauksessa ennen tilauksen lähettämistä. Kun maksu on saapunut TROTECille®, tämä lähettää tilatun tuotteen tai toimittaa tilatun palvelun. Maksutapahtumassa pätevät lisäksi kulloisenkin pankin tai luottokortin käyttöön antaman yhtiön yleiset kauppaehdot. Tässä kohdin korostetaan sitä, että maksutapahtumien yhteydessä suoritetaan tietojen oikeellisuuden tarkastus ja että tähän liittyy tiedonvaihtoa. Lisätietoja on nähtävissä tietosuojavakuutuksessa.
   2. Jos maksu suoritetaan PayPal©-järjestelmää käyttäen, maksu tapahtuu PayPalin© määrittämien ehtojen mukaisesti. Lisätietoja on nähtävissä seuraavassa linkissä: PayPal© saksaksi tai PayPal© englanniksi
   3. Jos asiakas maksaa tilauksen postiennakolla, toimituksesta huolehtiva yhtiö laskuttaa TROTECin® laskussa mainitun summan ja postiennakkokulut suoraan paketin luovutuksen yhteydessä. Tällöin maksettaviksi lankeavat ylimääräiset kulut näkyvät tarjouksessa. Tarvittavat tiedot välitetään tilauksen toimittavalle yritykselle tilauksen perille viemistä varten. Lisätietoja on nähtävissä tietosuojavakuutuksessa.
   4. Ellei postiennakolla ostanut ostaja nouda tilaustaan, hänen maksettavakseen lankeaa postiennakkomaksun ja kuljetuskulujen lisäksi 30,00 euron suuruinen käsittelymaksu. Todiste suuremmasta tai vähäisemmästä vahingosta jää kulloisenkin sopimusosapuolen osoitettavaksi.
   5. Jos asiakas maksaa ennakkoon, vahvistaa TROTEC® tilauksen kirjallisesti etukäteen ja veloittaa laskun mukaisen summan tililtä. Maksu erääntyy välittömästi. Kun maksu on saapunut TROTECille®, tämä lähettää tilatun tuotteen tai toimittaa tilatun palvelun. Lain mukaan maksu katsotaan viivästyneeksi 30 päivän jälkeen laskun vastaanottamisesta.
   6. Jos asiakas maksaa tilauksensa laskua vastaan (ainoastaan julkiset laitokset), tuotteet lähetetään välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen. Lasku erääntyy maksettavaksi välittömästi. Osapuolet suostuvat siihen, että lasku on maksettava viiden arkipäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Lisäksi on huomattava, että maksukehotuksista riippumatta laskun katsotaan automaattisesti olevan viivästynyt 30 päivän jälkeen laskun vastaanottamisesta (BGB:n § 286, kohta 2; BGB = Bürgeliches Gesetzbuch eli Saksan siviililaki) sillä varauksella, että lausekkeen 3 viivästymistä koskeja sääntöjä noudatetaan.
   7. Siinä tapauksessa, että TROTECin® tietoon tulee sopimuksen solmimisen jälkeen seikkoja, jotka haittaavat ostajan sopimusperusteisten velvollisuuksien – kuten maksuvelvollisuuksien – täyttämisen, TROTECilla® on oikeus kieltäytyä toimittamasta tilausta riittävän vakuuden (kuten esimerkiksi takeen) saamiseen tai maksun maksamiseen asti. TROTEC® asettaa tähän liittyen sopivan aikarajan (BGB:n 321 §).
   8. Ostajan laskun tasoittaminen TROTECin® suhteen on sallittua ainoastaan, kun vastavaade on kiistaton tai lainvoimaiseksi todettu. Pidätysoikeuden käyttäminen on sallittua vain silloin, kun vastavaade perustuu samaan sopimussuhteeseen.

 4. Toimitus
  1. Mikäli tuotekuvauksessa on mainittu toimitusaika, toimitus tapahtuu aina sillä varauksella, että TROTECin® tavarantoimittaja toimittaa tuotteet oikea-aikaisesti ja täysimääräisinä. Jos toimitus on mahdoton sen vuoksi, ettei tuotteita ole toimitettu TROTECille®, tällä on oikeus perua sopimus. TROTEC® ilmoittaa ostajalle tavaroiden puuttumisesta viipymättä ja hyvittää jo maksetut maksut viivytyksettä.
  2. Ilmoitetut toimitusajat eivät ole lupauksia, vaan ainoastaan perustietoja ja perustuvat aikaan, johon mennessä tuote toimitetaan ostajalle. Varastossa olevien tavaroiden toimitus kestää Euroopan unionin sisällä yhdestä (1) kolmeen (3) arkipäivää. Varastossa olevien tuotteiden toimitusaika Euroopan unionin ulkopuolelle kestää noin kolmesta (3) viiteen (5) arkipäivää. Näiden toimitusaikojen katsotaan alkavan tilauksen saapumisen ja maksun vahvistamisen jälkeen. Toimitusvalmiutta koskevat tiedot perustuvat siihen oletukseen, että tavaraa on keskusvarastossa ja että tavarat lähetetään maksun vahvistamisen jälkeen. Toimitusaika tilauksesta lähtien riippuu siten myös valitusta maksutavasta (esimerkiksi Paypal®- tai luottokorttimaksusta) ja tuotteiden saatavuudesta. Lisätietoja on nähtävissä toimituskuluja koskevassa kappaleessa.
  3. Toimituksen määräajasta tulee sitova, kun TROTEC® on vahvistanut sen erikseen kirjallisesti.
  4. Mikäli ostaja muuttaa sopimuksen kohdetta tai laajuutta sen jälkeen, kun TROTEC® on hyväksynyt tarjouksen, sovitaan kohtuullisesta toimitusajasta uudelleen myös tilauksen entisellään säilyneen osan osalta.
  5. Ostajalla on kaksi viikkoa ei-sitovan toimituspäivän tai ei-sitovan toimitusajan ylittämisestä oikeus kehottaa kirjallisesti TROTECia® täyttämään sopimusehdot sopivan määräajan, vähintään kuitenkin kymmenen (10) päivän, kuluessa. Tämä ei päde siinä tapauksessa, että ostaja on jättänyt suorittamatta sellaisen toimenpiteen tai kieltäytynyt sellaisesta toimenpiteestä, joka vaikuttaa TROTECin® tehtävän suorittamiseen. Ellei TROTEC® täytä velvollisuuksiaan asetetun aikarajan puitteissa, on ostajalla oikeus perua sopimus (BGB:n 323 §). Tämä ei päde siinä tapauksessa, että aikarajan ylittäminen johtuu korkeammista voimista tai muista ennalta arvaamattomista esteistä, kuten kansannoususta, käyttöhäiriöstä, lakosta tai työsulusta, myös silloin, kun ne tapahtuvat TROTECin® tavarantoimittajalla tai alihankkijalla. TROTEC® pidättää oikeuden vähäisiin rakenteellisiin muutoksiin, mikäli sopimuksen kohde ei tällöin muutu huomattavasti ja mikäli muutoksen voidaan olettaa olevan ostajan hyväksyttävissä.

 5. Vaaranvastuun siirtyminen
  1. Vastuu tavaran häviämisestä ja kaikenlaisesta huononemisesta siirtyy ostajalle tavaran luovutushetkellä tai vastaanoton viivästyessä ostajan takia viivästymisen hetkellä ja lähetettäessä tavara jo sillä hetkellä, kun tavara luovutetaan kuljetuksesta vastaavalle henkilölle. Mikäli tavaran lähettäminen on mahdotonta ja se ei ole TROTECin® syytä tai mikäli tavaran lähettäminen estyy ostajan jonkin toimenpiteen laiminlyömisen takia, siirtyy vaaranvastuu ostajalle sillä hetkellä, kun ostaja saa ilmoituksen lähetysvalmiudesta.
  2. TROTEC® pidättää oikeuden lähettää tavaran muulla kuin ilmoitetulla kuljetustavalla – myös ostajan toivomasta tavasta poikkeavalla tavalla, jos tästä ei aiheudu huomattavasti suurempi tavaran huononemisen tai häviämisen vaara. Vastuu rajoittuu tällöin BGB:n 447 §:n 2 alakohdan mukaan, jos tapauksessa ilmenee vakava laiminlyönti tai tarkoituksellisuus.
  3. Kuljetusvaurioiksi ei katsota kuljetuksen vuoksi vaurioituneiksi ilmoitettujen tavaroiden sellaisia vaurioita, joista ilmoitettiin jo tuotekuvauksessa sopimuksentekohetkellä.

 6. Tavaran vastaanottaminen ja vahingonkorvaukset
  1. Ostajan tulee tutkia toimitettu tavara välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen kaikenlaisten kuljetusvaurioiden varalta ja ilmoittaa TROTECille® viipymättä havaitsemistaan vaurioista kirjallisesti. Jos valitus kuljetusvauriosta on oikeutettu, siirtää TROTEC® lakisääteiset oikeutensa oman harkintansa mukaan ostajalle tai käyttää niitä omissa nimissään; jälkimmäisessä tapauksessa kaupallisella alalla toimiva ostaja sitoutuu valtuuttamaan TROTECin® käyttämään niitä tarpeellisessa määrin.
  2. Mikäli ostaja vastaanottaa tavaran viivytyksellä, hän kantaa vastuun sen häviämisestä tai huonontumisesta paitsi siinä tapauksessa, että TROTECia® voidaan syyttää vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. TROTECilla® on tässä tapauksessa oikeus kieltäytyä lähettämästä tavaraa uudelleen, ja se voi vaatia ostajalta kohtuullisen ajan sisällä maksettavaa ennakkomaksua lankeavista toimituskuluista.
  3. Ellei ostaja täytä edellä olevassa kohdassa b. esitettyjä velvollisuuksiaan hakea lähetystä tai maksaa toimituskuluja määritetyn aikarajan puitteissa, voi TROTEC® perua sopimuksen tai vaatia vahingonkorvausta.
  4. Mikäli TROTEC® peruu sopimuksen oikeutetusti, TROTECilla® on oikeus vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus on 30 prosenttia tavaran nettoarvosta, johon lisätään aiheutuneet kuljetus- ja varastointimaksut. Oikeus suuremman vahingonkorvauksen vaatimiseen pidätetään. Ostajan velvollisuus on tarvittaessa osoittaa, että vahinko on ollut pienempi.

 7. Takuu
  1. Uudet tuotteet
   Vastavalmistettujen tuotteiden tilaamisessa pätevät seuraavassa esitetyt säännöt.
   1. Takuuaika on 12 kuukautta, ja takuuaika alkaa tavaran perille toimittamis- tai noutamishetkestä. Tavara on tutkittava välittömästi toimituksen tai noudon yhteydessä vikojen varalta. Ilmiselvistä vioista on ilmoitettava TROTECille® kirjallisesti kahden arkipäivän kuluessa tavaran toimituksesta, noudosta tai vastaanottamisesta. Muista kuin ilmiselvistä vioista on ilmoitettava TROTECille® kirjallisesti kolmen arkipäivän kuluessa puutteiden ilmenemisestä.
   2. Mikäli kaupan molemmat osapuolet ovat myyjiä, sovitaan, että HGB:n 377 §:n mukainen valitusoikeus täyttyy, kun ilmoitus viasta saapuu TROTECille® kirjallisessa muodossa kahden arkipäivän kuluessa siitä hetkestä, kun tavara on käytettävissä tai kun vika on havaittu.
   3. Jos tavarassa on vika tai jos sellainen ilmenee takuuajan kuluessa, on TROTEC® oikeutettu korjaamaan vian itse valitsemallaan tavalla joko toimittamalla uuden tavaran jälkikäteen, toimittamalla varaosan tai korjaamalla tuotteen. Ellei tuote ole täydellisessä kunnossa vielä kahdenkaan korjauskerran jälkeen, on ostajalla edelleen lakimääräiset takuuoikeudet.
   4. Takuu mitätöityy, mikäli valmistajan tai TROTECin® antamia käyttö- tai huolto-ohjeita ei noudateta, mikäli tuotteeseen tehdään muutoksia, sen osia vaihdetaan tai siinä käytetään materiaaleja, jotka eivät vastaa alkuperäisiä määrityksiä.
   5. Takuun ulkopuolelle jäävät luonnollisesti käytössä kuluvat käyttövälineet ja lisävarusteet.
   6. Jäännöserien tuotteet ja kuljetusvaurioista kärsineet tavarat katsotaan uusiksi tavaroiksi, ellei niiden ole nimenomaan ilmoitettu olevan käytettyjä tavaroita.
   7. Edellä olevat määritelmät eivät muuta valmistajan tai TROTECin® antamia erillisiä takuita.
   8. Tietokoneohjelmistoja koskee niiden ollessa sopimuksen kohteina lisäksi kohta 11.
  2. Käytetyt tuotteet
   Käytettyjen tuotteiden tilaamisessa pätevät seuraavassa esitetyt säännöt.
   1. Käytetyt tuotteet, myös ostajan toimeksiannossa tarjottavat, ja esittelytuotteet myydään ilman takuuta.
   2. Tämä ei vaikuta nimenomaisesti ilmaistuihin takuihin, lupauksiin tai takuusuorituksiin, jotka on mainittu tuotekuvauksessa.
   3. Tietokoneohjelmistoja koskee niiden ollessa sopimuksen kohteina lisäksi kohta 11.

 8. Vastuu
  Oikeudet kaikkiin sellaisiin oikeudellisiin syihin perustuviin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka liittyvät sopimuspohjaisten tai lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyöntiin tai rikkomiseen, sopimuksentekotuottamukseen, ulkopuolisia suojaavan sopimuksen rikkomiseen tai kiellettyyn toimenpiteeseen ja jotka kohdistuvat TROTECiin®, sen lakisääteisiin edustajiin tai tehtävien suorittamiseen käytettäviin apulaisiin, suljetaan pois, ellei vahinko johdu vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. Tämä ei päde tuoteominaisuuksiin liittyviin lupauksiin perustuvien vahingonkorvausvaatimusten suhteen, joiden tulee suojata ostajaa vikojen aiheuttamilta seurannaisvahingoilta.

  TROTEC® vastaa lisäksi
  1. vahingon täydestä arvosta vahingoista, jotka aiheutuvat sen omasta, sen oikeudellisten edustajien ja velvollisuuksien täyttämiseen määrättyjen pääasiallisten tahojen vakavasta laiminlyönnistä, mutta ei tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten aiheuttamista vahingoista
  2. syystä riippuen kaikkien perusvelvollisuuksien täyttämättä jättämisestä, ja tällöin myös tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten laiminlyönneistä.
  3. Korvauksen suuruus rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa olevan vahingon korvaamiseen tarvittavaan summaan.
 9. Vastuuvapautus
  Edellä esitettyjen kohtien 7 ja 8 mukainen takuun ja vastuun poissulkeminen ei koske vahinkoja, jotka liittyvät henkeen, kehoon tai terveyteen liittyviin vahinkoihin näiden aiheutuessa TROTECin® velvollisuuden vakavasta laiminlyönnistä tai TROTECin® lakisääteisen edustajan tai tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten velvollisuuden tahallisesta tai vakavasta laiminlyönnistä.
 10. Tietoturva/ informaatio
  1. Käytettäessä TROTEC®-verkkokaupan tarjontaa tallennetaan tai vaihdetaan käyttötavasta ja palvelusta riippuen myös henkilötietoja, joita säilytetään ulkopuolisilta suojassa olevissa tallennusjärjestelmissä kulloisenkin asiakassuhteen päättymiseen saakka tai enintään kaikkien oikeudellisten suhteiden päättymiseen saakka.
  2. TROTEC® vakuuttaa, että tietoja kerätään ainoastaan asiakassuhteen toteuttamiseksi ja Saksan televiestimiä koskevan lain (Telemediengesetz) sekä Saksan tietosuojalain (Bundesdatenschutzgesetz) asettamien rajojen puitteissa.
  3. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa Tietosuojavakuutus.
 11. Tietokoneohjelmistoja ja tietokoneohjelmistojen toimitusta koskevat erityisehdot
  Jos sopimuksen kohteeseen tai toimituksen osaan kuuluu tietokoneohjelmisto, sitä koskevat seuraavat erityisehdot:
  1. Tietokoneohjelmistoa saa käyttää ainoastaan tarkoituksenmukaisesti. Sen kaikkinainen kopioiminen on kiellettyä paitsi siinä tapauksessa, että kyseisen ohjelmiston valmistaja on sen nimenomaan sallinut. Valmistajan lisenssiehdot ovat voimassa kaikissa tapauksissa.
  2. Joka tapauksessa on otettava huomioon suojaavat oikeudet, jotka perustuvat sovellettaviin lakeihin, kuten eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tekijänoikeuslakeihin sekä tavaramerkkejä ja muita kaupallisia tarkoituksia suojaaviin lakeihin.
  3. TROTEC® takaa ohjelmistojen toimivuuden ainoastaan vastaavan valmistajan antamien tietojen puitteissa.
  4. Lisäksi voimassa ovat ohjelmiston valmistajan yleiset kauppaehdot, joiden katsotaan tässä tapauksessa muodostavan osan sopimuksesta.

 12. Ulkomaankauppaa koskevat erityisehdot
  Tietyt tuotteet on tarkoitettu pelkästään Euroopan sisäisille markkinoille, eikä niitä saa viedä sen ulkopuolisiin maihin. Sikäli kuin tietyn tuotteen myynti on laissa kielletty, TROTEC® pidättää oikeuden perua sopimuksen tärkeästä syystä ja tiedottaa asiasta sopimuskumppanille välittömästi sekä hyvittää kaikki jo maksetut maksut.

 13. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava lainsäädäntö
  1. Molempia osapuolia koskeva suorituspaikka ja ainoa oikeuspaikka on 52525 Heinsberg; tämä pätee myös maksuosoituksia ja shekkejä koskevien vaatimusten osalta.
  2. Kaikki osapuolten väliset oikeudelliset suhteet ovat ainoastaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön ja Yhdistyneiden kansakuntien kauppaoikeuden alaisia myös siinä tapauksessa, että ostajan pysyvä asuinpaikka tai tavanomainen oleskelupaikka on muussa maassa tai siirtyy muuhun maahan. Sama pätee myös siinä tapauksessa, että ostajan tavanomainen oleskelupaikka siirtyy muuhun maahan myöhemmin tai että häntä ei tavoiteta.

 14. Sopimuksen pätevyys
  Jos näiden kauppaehtojen jokin kohta tai oikeudellista suhdetta koskeva ehto ei sattuisi olemaan voimassa tai täydellinen tai lakkaa olemasta voimassa tai muuttuu epätäydelliseksi, säilyvät sopimus ja tilaus muilta osin voimassa. Sen vuoksi tällainen seikka ei vaikuttaisi muiden ehtojen tai muiden sopimusten voimassaoloon. Pätemätön ehto on tällöin korvattava lainvoimaisella ehdolla, joka vastaa taloudellisessa mielessä täysin tai lähestulkoon haluttua tarkoitusta.Palveluntarjoajan yhteys- ja rekisteritiedot

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg, Saksa
Puh.: + 49 24 52 / 962-794
Faksi: + 49 24 52 / 962-92 450

TROTEC GmbH, HRB 13453, rekisteröintipaikka: Aachenin käräjäoikeus (Amtsgericht Aachen),
HRB 13453, rekisteröintipaikka: Aachenin käräjäoikeus (Amtsgericht Aachen), jota edustavat toimitusjohtajat: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz

Sähköposti: täytä info@trotec24.com info@trotec24.com.
Internet: http://www.fi.trotec.com
 

Ilmainen palvelunumero suomeksi:

00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30

Pe: klo. 08:00 - 17:00

Sähköposti suomeksi:

online-fi@trotec.com

Osoite:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg