Toimitusehdot yksityisasiakkaille

Nämä ovat TROTEC® GmbH palveluja, sopimuksen voimaantuloa ja peruutusoikeutta koskevat yleiset tiedot sekä yleiset kauppaehdot tuotteita pelkästään yksityisessä tarkoituksessa ostavalle kuluttajalle.


TROTECin® kanssa solmittavan sopimuksen voimaantulo normaalin oston yhteydessä

TROTEC® tarjoaa palveluntarjoajana verkkokaupassaan tuotteita sitomattomina tarjouksina ostosta kiinnostuneille, jotka voivat solmia tarjottua tuotetta koskevan ostosopimuksen. Ostosta kiinnostuneella on mahdollisuus siirtää haluamansa tuote virtuaaliseen ostoskoriin napsauttamalla vastaavaa painiketta. Virtuaalisessa ostoskorissa olevat tuotteet saa esiin milloin tahansa napsauttamalla ostoskorin kuvaketta. Sen jälkeen ostoskorin tuotteita voi tarkastella ja poistaa korista sekä muuttaa niiden määrää ostoskorinäkymässä. Tilausprosessin loppuvaiheiden aikana ostajaa ohjaavat näyttöön tulevat ohjeet. Ennen tilauksen vahvistamista ostaja voi milloin tahansa muuttaa tilauksen sisältöä sekä oikaista ja poistaa tietoja. Tätä varten tulee noudattaa tietojen muuttamista koskevia ohjeita tai käyttää selaimen Takaisin-painiketta.Ostaja lupaa ostaa tuotteen ilmoitettuun hintaan vasta tilausprosessin viimeisessä vaiheessa napsauttamalla tilauspainiketta. Täten hänen lupauksestaan tulee sitova ja peruuttamaton (peruutusoikeutta koskevat tiedot on koottu jäljempänä olevaan kappaleeseen). Ostolupaus annetaan painamalla tilausprosessin lopussa näkyvää Lähetä tilaus-painiketta. TROTEC® vahvistaa tilauksen vastaanoton kirjallisessa muodossa sähköpostitse.

Ostosopimuksen sisältö ja tallentaminen

Sopimuksen sisältö tallennetaan. Se sisältyy sähköpostitse annettavaan tilausvahvistukseen kaikkien asiaankuuluvien tietojen, kuten tarjouksentekijän nimen, tilattavia tuotteita koskevien tietojen ja yleisten kauppaehtojen, lisäksi. Sopimusehdot ovat aina nähtävissä seuraavasta linkistä: http://www.trotec24.fi/info/gtcb2c.html. Tilauksen (kuten myös aikaisempien tilausten) sisältämiä tuotteita on mahdollista tarkastella kohdasta Asiakkaan sisäänkirjautuminen, mikäli asiakas on rekisteröitynyt. Kaikki TROTECin® tarjoukseen liittyvät sivut on mahdollista tulostaa milloin tahansa selaimen tulostustoiminnolla.

Kielet

Verkkokaupassa on mahdollista asioida eri kielillä. Kielet ovat saksa, englanti, ranska, puola, turkki, suomi, ruotsi,tanska, italia ja espanja. Sopimussuhteet ovat aina Saksan lain alaisia ja saksan kielellä

Peruutusoikeutta koskevat tiedot

Peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus perua solmimansa sopimus 14 vuorokauden sisällä  ilmoittamatta perumisen syytä.
Perumisen määräaika 14 päivää alkaa siitä päivästä, kun asiakas tai asiakkaan valtuuttama kolmas osapuoli, joka ei ole huolitsija, ottaa tuotteet haltuunsa.
Käyttääkseen peruutusoikeuttaan,täytyy asiakkaan ottaa meihin,

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: info@trotec24.com
yhteyttä ja selvästi ilmoittaa peruvansa sopimuksen (esim. kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla). Asiakas voi myös käyttää oheessa olevaa peruutuslomaketta. Tosin se ei ole pakollista

Perumiselle määritetystäaikarajasta pidetään kiinni lähettämällä perumisilmoitus ennen peruutusoikeuden määräajan umpeutumista.

Perumisen seuraukset

Kun asiakas on perunut sopimuksen, on meidän velvollisuutemme palauttaa kaikki asiakkaan suorittamat maksut, myös toimituskulut (poikkeuksena jos asiakas on valinnut kalliimman vaihtoehdon kuin meidän tarjoaman edullisimman standardilähetyksen) viipymättä ja viimeistään 14 päivää siitä päivästä, kun asiakkaan peruutus on saapunut meille. Palautusmaksua varten käytämme samaa maksutapaa kuin mitä asiakas on käyttänyt, ellei sitten erikseen asiakkaan kanssa muuta sovita; missään nimessä asiakkaalle ei koidu mitään ylimääräisiä maksuja. Voimme kieltäytyä palauttamasta maksua, kunnes tavara on saapunut takaisin meille tai kunnes asiakas voi todistaa, että tavara on matkalla. 

Postitse lähetettävät tavarat

Asiakkaan tulee viipymättä ja viimeistään 14 päivän aikana, siitä päivästä kun sopimus peruuttiin, lähettää tai tilata lähetyksen palautettavalle tuotteelle osoitteeseen

TROTEC® GmbH
Retourenabteilung TOR 42, Konrad-Zuse-Str. 1a
D-52477 Alsdorf

Määräaikaa on noudatettu, kun tavarat on lähetetty takaisin ennen 14. päivän määräajan umpeutumista. Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuvat kustannukset.

Ei postitse lähetettävät tavarat

Me noudamme palautettavat tavarat. Asiakas maksaa lähetyksestä koituvat kulut, jotka ovat 79 EUR.

Asiakkaan tulee maksaa tuotteen arvonvähennyksestä vain silloin, mikäli se on tapahtunut vääränlaisen käytön johdosta.

Peruutusoikeutta koskevat tiedot päättyvät tähän

Peruutuslomake

(Mikäli haluat perua sopimuksen, voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen meille takaisin.)

Osoite :
TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
tai
Telefaksi: +49 2452 962-92450
Tai
Sähköposti: info@trotec24.com

Minä/me (*) perun/perumme  sopimani/sopimamme (*) kaupan koskien seuraavaa/seuraavia (*) tuotetta/tuotteita / palvelua:


Tilattu (*) /saatu:
Kuluttajan nimi:
Kuluttajan osoite:
Kuluttajan allekirjoitus (vain paperikirjeessä):
Päivämäärä


_______________________
(*) tarpeeton yliviivataan.


Perumisoikeutta koskevat lakisääteiset rajoitukset:

BGB:n 312g  §:n 2 kohdan mukaan perumisoikeutta ei ole olemassa, ellei muuta ole määritetty, mm. kun  

 1. toimitetaan tavaroita, jotka ei ole sarjatuotantoa, vaan on valmistettu asiakkaan antamien toivomusten mukaisesti tai jotka on selkeästi tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön (…)
 2. toimitetaan tilauksia, jotka koskevat ääni- tai videotallenteita tai tietokoneohjelmistoja, jossa kuluttaja on avannut tallennusvälineen sinetin, (…).

TROTEC® GmbH yleiset kauppaehdot

 1. Ehtojen voimassaolo
  TROTEC® GmbH (jäljempänä TROTEC®) suorittaa kaikki palvelut ja toimittaa kaikki tilaukset pelkästään tässä esitettyjen kauppaehtojen mukaisesti.
 2. Sopimuksen kohde
  Ostosopimuksen kohde ja toimituksen tai palvelun laajuus käyvät ilmi tuotekuvauksen siitä versiosta, joka oli ajankohtainen TROTEC®in tuotteiden tilaushetkellä. Lupaukset ovat voimassa vain siinä tapauksessa, että ne on kirjattu tuotekuvaukseen tai että  TROTEC® ilmoittaa niistä kirjallisesti.

 3. Maksuehdot ja tilauksen peruminen
  1. Maksutapoja on useita: ennakkomaksu, PayPal©,luottokortti tai postiennakko (postiennakko ei käytettävissä Suomessa).
   1. Jos asiakas maksaa ennakkoon, vahvistaa TROTEC® tilauksen kirjallisesti etukäteen ja veloittaa laskun mukaisen summan tililtä sen jälkeen, kun tavara on asetettu toimituskuntoon. Tällä maksutavalla  TROTEC® myöntää 2 % alennusta tavaran arvosta. Lähetyskunnossa olevat tavarat toimitetaan viipymättä maksun saavuttua.
   2. Jos maksu suoritetaan PayPal©-järjestelmää käyttäen, maksu tapahtuu PayPalin© määrittämien ehtojen mukaisesti. Lisätietoja on nähtävissä seuraavassa linkissä PayPal©.
   3. Mikäli asiakas maksaa luottokortilla, TROTEC® veloittaa laskun loppusumman luottokorttiyhtiöltä normaalitapauksessa ennen tilauksen lähettämistä. Kun maksu on saapunut  TROTECille® tämä lähettää tilatun tuotteen. Maksutapahtumassa pätevät lisäksi kulloisenkin pankin tai luottokortin käyttöön antaman yhtiön yleiset kauppaehdot. Maksutapahtuma käsitellään Saferpayn kautta, sertifioitu luottokorttimaksujärjestelmä, joka suorittaa tarkastuksen luottokortin oikeudellisuudesta. TROTEC® ei tallenna luottokorttitietoja. Lisätietoja on nähtävissä kohdassa  Tietosuojavakuutus.
   4. Jos asiakas maksaa tilauksen postiennakolla, toimituksesta huolehtiva yhtiö laskuttaa  TROTECin® laskussa mainitun summan ja postiennakkokulut suoraan paketin luovutuksen yhteydessä. Lisämaksut näkyvät kyseisen tuotteen toimituskuluissa. Tämä maksupalvelu ei toimi Suomessa.
  2. Siinä tapauksessa, että TROTEC® tietoon tulee sopimuksen solmimisen jälkeen seikkoja, jotka haittaavat ostajan sopimusperusteisten velvollisuuksien – kuten maksuvelvollisuuksien – täyttämisen, TROTECilla® on oikeus kieltäytyä toimittamasta tilausta riittävän vakuuden (kuten esimerkiksi takeen) saamiseen tai maksun maksamiseen asti.  TROTEC® asettaa tähän liittyen sopivan aikarajan (§321 BGB).
  3. Ostajan laskun tasoittaminen TROTECin® suhteen on sallittua ainoastaan, kun vastavaade on kiistaton tai lainvoimaiseksi todettu. Pidätysoikeuden käyttäminen on sallittua vain silloin, kun vastavaade perustuu samaan sopimussuhteeseen.

 4. Toimitus
  1. Mikäli tuotekuvauksessa on mainittu tarkka toimitusaika, toimitus tapahtuu aina sillä varauksella, että TROTECin® tavarantoimittaja toimittaa tuotteet oikea-aikaisesti ja täysimääräisinä. Jos toimitus on mahdoton sen vuoksi, ettei tuotteita ole toimitettu TROTECille®, tällä on oikeus perua sopimus. TROTEC® ilmoittaa ostajalle tavaroiden puuttumisesta viipymättä ja hyvittää jo maksetut maksut viivytyksettä
  2. Toimitusvalmiutta koskevat tiedot perustuvat siihen oletukseen, että tavaraa on saatavilla keskusvarastosta. Lue lisää kohdasta Saatavuus.
  3. Ostajalla on kaksi viikkoa toimituspäivän tai toimitusajan ylittämisestä laskien oikeus kehottaa kirjallisesti TROTECia® täyttämään sopimusehdot sopivan määräajan, vähintään kuitenkin kymmenen (10) päivän, kuluessa.Tämä ei päde siinä tapauksessa, että ostaja on jättänyt suorittamatta sellaisen toimenpiteen tai kieltäytynyt sellaisesta toimenpiteestä, joka vaikuttaa tehtävän suorittamiseen. Ellei TROTEC® täytä velvollisuuksiaan asetetun aikarajan puitteissa, on ostajalla oikeus perua sopimus (§ 323 BGB). Tämä ei päde siinä tapauksessa, että aikarajan ylittäminen johtuu korkeammista voimista tai muista ennalta arvaamattomista esteistä, kuten kansannoususta, käyttöhäiriöstä, lakosta tai työsulusta, myös silloin, kun ne tapahtuvat TROTECin® tavarantoimittajalla tai alihankkijalla.
  4. TROTEC® pidättää oikeuden vähäisiin rakenteellisiin muutoksiin, mikäli sopimuksen kohde ei tällöin muutu huomattavasti ja mikäli muutoksen voidaan olettaa olevan ostajan hyväksyttävissä.
  5. Tietokoneen ruudulla näkyvä väri voi olla oikeasta väristä hieman poikkeava.

 5. Takuu
  1. Uudet tuotteet
   Vastavalmistettujen tuotteiden tilaamisessa pätevät seuraavassa esitetyt säännöt.
   1. Takuuaika on kaksi vuotta, ja takuuaika alkaa tavaran perille toimittamis- tai noutamishetkestä.
   2. Takuu mitätöityy, mikäli valmistajan tai TROTECin® antamia käyttö- tai huolto-ohjeita ei noudateta, mikäli tuotteeseen tehdään muutoksia, sen osia vaihdetaan tai siinä käytetään materiaaleja, jotka eivät vastaa alkuperäisiä määrityksiä, ja vika johtuu todistettavasti tällaisesta seikasta.
   3. Jäännöserien tuotteet ja kuljetusvaurioista kärsineet tavarat katsotaan uusiksi tavaroiksi, ellei niiden ole nimenomaan ilmoitettu olevan käytettyjä tavaroita.
   4. Edellä olevat määritelmät eivät muuta valmistajan tai  TROTECin® antamia erillisiä takuita.
   5. Tietokoneohjelmistoja koskee niiden ollessa sopimuksen kohteina lisäksi kohta 9
  2. Käytetyt tavarat
   Käytettyjen tuotteiden tilaamisessa pätevät seuraavassa esitetyt säännöt.
   1. Takuuaika on yksi vuosi, ja takuuaika alkaa tavaran perille toimittamis- tai noutamishetkestä.
   2. Tarjottaessa ulkopuolisen tahon palveluja TROTEC® toimii ainoastaan välittäjänä eikä ole tällöin ostajan sopimuskumppani.
   3. Tämä ei vaikuta nimenomaisesti ilmaistuihin takuihin, lupauksiin tai takuusuorituksiin, jotka on mainittu tuotekuvauksessa.
   4. Tietokoneohjelmistoja koskee niiden ollessa sopimuksen kohteina lisäksi kohta 9.
 6. Vastuu
  1. 1.    Oikeudet kaikkiin sellaisiin oikeudellisiin syihin perustuviin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka liittyvät sopimuspohjaisten tai lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyöntiin tai rikkomiseen, sopimuksentekotuottamukseen,ulkopuolisia suojaavan sopimuksen rikkomiseen tai kiellettyyn toimenpiteeseen ja jotka kohdistuvat TROTECiin®, sen lakisääteisiin edustajiin tai tehtävien suorittamiseen käytettäviin apulaisiin, suljetaan pois, ellei vahinko johdu vakavasta laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. Tämä ei päde tuoteominaisuuksiin liittyviin lupauksiin perustuvien vahingonkorvausvaatimusten suhteen, joiden tulee suojata ostajaa vikojen aiheuttamilta seurannaisvahingoilta.
  2. TROTEC® vastaa lisäksi
   1. vahingon täydestä arvosta vahingoista, jotka aiheutuvat sen omasta, sen oikeudellisten edustajien ja velvollisuuksien täyttämiseen määrättyjen pääasiallisten tahojen vakavasta laiminlyönnistä, mutta ei tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten aiheuttamista vahingoista
   2. syystä riippuen kaikkien perusvelvollisuuksien täyttämättä jättämisestä, ja tällöin myös tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten laiminlyönneistä
   3. Korvauksen suuruus rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa olevan vahingon korvaamiseen tarvittavaan summaan.

 7. Vastuuvapautus
  Edellä esitettyjen kohtien 5 ja 6 mukainen takuun ja vastuun poissulkeminen ei koske vahinkoja, jotka liittyvät henkeen, kehoon tai terveyteen liittyviin vahinkoihin näiden aiheutuessa  TROTECin®velvollisuuden vakavasta laiminlyönnistä tai TROTECin® lakisääteisen edustajan tai tehtävien suorittamiseen määrättyjen apulaisten velvollisuuden tahallisesta tai vakavasta laiminlyönnistä.

 8. Tietosuoja
  Nämä tiedot on nähtävissä tietosuojavakuutuksesta, joka löytyy päävalikon kohdasta Tietosuoja ja joka sisältää kaikki tarpeelliset tietojen keräämistä koskevat selitykset.

 9. Tietokoneohjelmistoja ja tietokoneohjelmistojen toimitusta koskevat erityisehdot
  Jos sopimuksen kohteeseen tai toimituksen osaan kuuluu tietokoneohjelmisto, sitä koskevat seuraavat erityisehdot.
  1. Tietokoneohjelmistoa saa käyttää ainoastaan tarkoituksenmukaisesti. Sen kaikkinainen kopioiminen on kiellettyä paitsi siinä tapauksessa, että kyseisen ohjelmiston valmistaja on sen nimenomaan sallinut. Valmistajan lisenssiehdot ovat voimassa kaikissa tapauksissa.
  2. Joka tapauksessa on otettava huomioon suojaavat oikeudet,jotka perustuvat sovellettaviin lakeihin, kuten eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tekijänoikeuslakeihin sekä tavaramerkkejä ja muita kaupallisia tarkoituksia suojaaviin lakeihin.
  3. TROTEC® takaa ohjelmistojen toimivuuden ainoastaan vastaavan valmistajan antamien tietojen puitteissa.
  4. Lisäksi voimassa ovat ohjelmiston valmistajan yleiset kauppaehdot sekä lisenssiehdot, joiden katsotaan tässä tapauksessa muodostavan osan sopimuksesta.

 10. Ulkomaankauppaa koskevat erityisehdot
  Tietyt tuotteet on tarkoitettu pelkästään Euroopan sisäisille markkinoille, eikä niitä saa viedä sen ulkopuolisiin maihin. Sikäli kuin tietyn tuotteen myynti on laissa kielletty, TROTEC® pidättää oikeuden purkaa sopimuksen tärkeästä syystä ja tiedottaa asiasta sopimuskumppanille välittömästi sekä hyvittää kaikki jo maksetut maksut.

 11.     Lisäykset / yhdistetty osto
  1. Mikäli päätuotteen kanssa tulee mukana ilmainen lisätuote, kuuluu tämä yhteen päätuotteen kanssa, eikä sitä käsitellä erillisinä ostona. Lisätuotteen omistus siirtyy ostajalle vasta kun päätuotteen peruutusoikeus on mennyt umpeen
  2. Mikäli päätuotteen ostopäätös perutaan, kuuluu tähän peruutukseen myös lisätuote, joka tulee lähettää takaisin yhdessä päätuotteen kanssa

 12. Sovellettava lainsäädäntö
  Kaikki osapuolten väliset oikeudelliset suhteet ovat ainoastaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön ja Yhdistyneiden kansakuntien kauppaoikeuden alaisia myös siinä tapauksessa,  että ostajan tavanomainen oleskelupaikka siirtyy myöhemmin muuhun maahan tai että häntä ei tavoiteta

Palveluntarjoajan yhteys- ja rekisteritiedot:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Puh.: +49 2452 962-450
Faksi: +49 2452 962-92450
Sähköposti: info@trotec24.com
Internetti: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH, HRB 13453, Aachenin käräjäoikeus, jota edustavat toimitusjohtajat: Detlef von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz


 

Ilmainen palvelunumero suomeksi:

00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30

Pe: klo. 08:00 - 17:00

Sähköposti suomeksi:

online-fi@trotec.com

Osoite:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg