Tietosuojavakuutus

Tämän vakuutuksen aiheena on henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja käyttäminen („käyttö”) asiakkaan käyttäessä TROTEC® palveluja. Meitä ilahduttaa kiinnostuksenne verkkosivustoamme kohtaan. Jäljempänä on tietoja henkilötietoja koskevista käytännöistämme.
TROTEC® kerää ja käyttää tietoja vain, jos se on sallittua yleisen tietosuojasäädännön (EU:ssa) ja Saksan liittovaltion (BDSG) sekä Saksan telemedialain (TMG) puitteissa. TROTEC® noudattaa aina yleisen tietosuojasäädännön periaatteita, eli

 • Tietojen minimointi (vain niin paljon kuin todella tarpeellista)
 • Tietojen oikeellisuus (tietoja ei muuteta kerätessä)
 • Tarkoituksenmukaisuus (vain niin paljon kuin tarkoitukseen vaaditaan)
 • Tietoturva (tietojen suojaus, esim. SSL- salaus)
 • Avoimuus (käytetään vain ymmärrettäviä tietoja)

Näiden määritysten ja tarpeellisuuden mukaan kerätään tietoja vain silloin, kun niitä tarvitaan TROTEC®in palveluita ja käyttöä varten, tai varsinkin kun henkilötietoja tarvitaan oston tai palvelun suorittamiseen.

Yleistä
 1. Vastuussa oleva toimipiste
  Tietosuojalain mukainen vastuussa oleva toimipiste on TROTEC® GmbH & Co. KG (katso kohtaa Yhteystiedot) EU: n asetuksen 2016/679 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla (Tietosuojasäädäntö). Tietoturva-asioista vastaava yhteyshenkilö on on Joachim Ludwig. Jos haluat tietää lisää henkilötietojesi käytöstä tai käyttää tässä kuvattuja oikeuskeinoja, voit käyttää helposti Yhteydenottolomaketta. Voit tietenkin valita haluamasi tuotteet TROTEC® valikoimasta antamatta henkilötietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Tässä yhteydessä kerätään pelkästään käyttötiedot (kuten internetpalveluntarjoajan nimi, käytetyn selaimen tyyppi, sivusto, jolta etsit tuotetta, tai lataamasi tiedoston nimi) ilman henkilötietoja; henkilöllisyytesi selville saaminen näiden tietojen perusteella ei ole mahdollista. Tällaisia tietoja käytetään ainoastaan valikoimamme parantamiseksi.

 2. Ei suostumusta käytön perusteella
  Asiakastietojen käyttö perustuu kulloinkin voimassa oleviin lakimääräyksiin, erityisesti Saksan liittotasavallan tietosuojalakiin (Bundesdatenschutzgesetz) ja Saksan televiestimiä koskevaan lakiin (Telemediengesetz). Siinä tapauksessa, että tietoja kerätään tarkoitukseen, joka edellyttää asiakkaan suostumusta, asiakkaalta pyydetään aina erillinen suostumus. Asiakas antaa suostumuksensa lähettämällä seuraavan suostumuslauseen tilauksensa vahvistamisen yhteydessä: "Hyväksyn sopimuksessa olevat yleiset kauppaehdot ja IP-osoitteeni tallentamisen." Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa, jolloin peruutus koskee tulevia tilauksia ja/tai asiakkaan tietojen myöhempää käyttöä. Pelkkä rekisteröityminen, palvelujen käyttö tai tämän selityksen lukeminen eivät korvaa erillistä suostumusta.

 3. Tietojesi käyttö
  Seuraavasti kuvataan lyhyesti tietojesi käyttömahdollisuuksia. Kun käytät verkkosivua tietokoneesi selaimen tai mobiililaitteesi sovelluksen kautta, keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita selaimesi tai mobiililaitteesi lähettävät automaattisesti, jotta voit käyttää vakaasti ja turvallisesti verkkosivuamme. Nämä tiedot ovat

  • IP-osoitteesi,
  • kyselyn sisältö, päivämäärä ja kellonaika,
  • verkkosivu, josta kysely tuli,
  • haettu sivu,
  • välitetty tietomäärä,
  • käytetty selaintyyppi,
  • käyttöjärjestelmäsi,
  • selaimen kieli ja versio ,
  • internet-tarjoajasi.

  Näitä tietoja käytetään jotta

  • verkkosivun yhteys on tasainen,
  • tuotteet ja palvelut näkyvät,
  • palvelumme ovat käytettävissä,
  • järjestelmä on turvallinen ja analysoitavissa
  • voidaan käyttää muita hallinnollisia tarkoituksia.

 4. Tämän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on 6. artiklan 1. kohdan 1. virke. (Tietosuojasäädäntö). Kiinnostuksemme seuraa edellä mainittujen seikkojen tiedonkeruun tarkoituksia.

  1. Tietojen kerääminen
   Tuotteiden tilaamisen, asiakastilin avaamisen sekä uutislehtisen jakelulistalle ilmoittautumisen yhteydessä asiakkailta kerätään henkilötietoja ja muita asiaan liittyviä, välttämättömiä tietoja. Näistä tiedoista pakollisia ovat vain ne, joita tarvitaan sopimussuhteen luomiseen.
   Jos asiakas käyttää asiakaspalveluja toistuvasti, TROTEC® kerää ja tallentaa automaattisesti palvelimensa lokitiedostoon teknisiä tietoja, joita asiakkaan palvelin välittää. Tiedot ovat erityisesti käytettävän tietokoneen IP-osoite, tiedot, jotka tallennetaan ns. evästeisiin (katso kappaletta Evästeet), sekä asiakkaan avaama verkkosivu.
   Asiakas antaa tilauksensa yhteydessä IP-osoitteensa tallentamiseen tarvittavan välttämättömän suostumuksensa erikseen. Kyseisen suostumuksen voi perua milloin tahansa, jolloin se ei enää päde tulevaisuudessa.

  2. Tietojen käsittely ja käyttö
   TROTEC® käyttää kerättyjä tietoja neljään perustarkoitukseen, mutta kaikkia tietoja ei käytetä kaikkiin näihin tarkoituksiin:
   1. Asiakastilin edellyttämiä henkilö- ja osoitetietoja (perustietoja) käytetään asiakassuhteen (tilauksen) perustamiseen ja ylläpitämiseen.
   2. Yksittäisten tarjousten käyttöön liittyviä tietoja (käyttötietoja) käytetään käyttöpalvelujen tekniseen toteuttamiseen (yksinkertaisen tilauksen yhteydessä). Tällöin on mahdollista, että eri palvelujen käyttötietoja liitetään yhteen laskutustarkoituksessa.
   3. Kun kauppa on solmittu ja koko ostohinta maksettu, asiakastietojen käyttö muuhun tarkoitukseen estetään ja ne poistetaan vero- ja kauppalaeissa määrättyjen säilytysaikojen kuluttua umpeen, ellei asiakas ole nimenomaan sallinut tietojensa tulevan käytön (asiakastili).
   4. Uutislehtisen tilauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään sähköpostiosoite yhtiön mainostarkoituksia varten ja sitä säilytetään niin kauan kuin asiakas pysyy uutislehtisen tilaajana.

  3. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille
   TROTEC® luovuttaa asiakastietoja ulkopuolisille tahoille ainoastaan silloin, kun:
   1. Tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tilauksen tai laskun toimittamiseksi. Näin on erityisesti silloin, kun ulkopuolinen taho (esimerkiksi luottokorttiyhtiö tai huolitsija) tarvitsee asiakastietoja sopimussuhteen ylläpitämiseksi. Tällöin luovutetaan vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun toteuttamisen kannalta.
   2. Yksittäistapauksissa ulkopuolisille tahoille luovutetaan henkilökohtaisia tietoja lain sallimissa rajoissa, kun se on tarpeen ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden (esim. luottokorttitietojen, tilinumeroiden yms.) ja luottokelpoisuuden tarkistamiseksi. Tällöin tietoja luovutetaan ainoastaan kyseisen toimenpiteen suorittavalle toimistolle. Kyseessä voi olla mm. ilmoitettu pankki tai jokin seuraavista yrityksistä, joiden kanssa TROTEC® toimii yhteistyössä:

    Luottokorttitietojen tarkastusyritys
    B+S Card Service GmbH
    Lyoner Straße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Logistiikkayritykset
    Sovellettavien lakien mukaisesti myös valtion virastot saattavat vaatia asiakastietoja pystyäkseen suorittamaan lakisääteisiä tehtäviänsä, kuten esimerkiksi keräämään tietoja rikosoikeudenkäyntiä varten.
    Muuten henkilötietosi välitetään kolmansille osapuolille vain, jos olet aikaisemmin suostunut tähän tietosuojasäädönnön 6. artiklan 1. kohdan mukaisesti tai mikäli olemassa on laillinen suostumus ed. mainitun artiklan mukaisesti.
    Sikäli kun siirrämme henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin, varmistamme että vastaanottaja takaa riittävän tietosuojatason tietosuojasäädännön artiklan 45 mukaisesti. Jos riittävää sopivuutta koskevaa päätöstä ei ole osoitettavissa, TROTEC® varmistaa, että tietojen vastaanottajilla on asianmukaiset varmuudet Tietosuojasäädöksen artiklan 46 mukaisesti ja käyttävät erityisesti Euroopan unionin ajankohtaisia mallisopimuksia, jotka koskevat tietojen siirtoa muihin EU-maihin. Kun tietoja siirretään Yhdysvaltoihin, TROTEC® pyrkii velvoittamaan vastaanottajan noudattamaan Privacy Shield -periaatteita (eli täyttämään henkilötietojen käsittelyn vähimmäisvaatimukset) ja noudattamaan niitä.

  4. Tietojen poisto
   Asiakastiedot poistetaan niiden käytyä tarpeettomiksi edellä mainittuihin tarkoitukseen, mukaan lukien laskutukseen. Jokaisen poiston yhteydessä tietojen käyttö estetään ensin, ja vasta tietyn ajan kuluttua ne poistetaan lopullisesti. Näin vältytään tietojen poistamiselta vahingossa ja estetään mahdolliset tahallisesti aiheutettavat haitat. Teknisistä syistä johtuen tiedoista otetaan tarvittaessa varmuuskopiot tai niitä säilytetään toisiopalvelimilla. Tällaiset kopiot poistetaan samaten teknisistä syistä johtuen vasta tietyn ajanjakson jälkeen. Yhtiöllä on myös vero- ja kauppalakeihin perustuen velvollisuus säilyttää tietynlaisia tietoja kauppatapahtumista määrätyn ajanjakson ajan.

 5. Tietojesi käyttö kun käytät tarjouksiamme
  Jos haluat käyttää palveluitamme tai tuotteitamme, pyydämme antamaan tarvittaessa henkilötietoja kuten

  • nimesi,
  • syntymäpäiväsi,
  • osoitteesi,
  • sähköpostiosoitteesi,
  • puhelinnumerosi sekä
  • luottokorttitietosi.


  Henkilötietojasi käytetään seuraavia tarkoituksia varten:
  1. Tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. virkkeen mukaisesti täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteet, ts. suorittamaan esisopimukselliset toimenpiteet: työstää tilauksesi – mm. tarkastamalla henkilöllisyytesi, maskusi työstämiseen, tarjotaksemme asiakaspalvelua, hoitamaan pyyntöjä, varmistaaksemme verkkosivumme teknisen hallinnon sekä hallinnoida asiakastietojamme;
  2. Tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. virkkeen kohdan b ja c mukaisesti täyttämään sopimukselliset velvoitteet sekä lakisääteisten vaatimusten takia: lähettääksemme sinulle tärkeitä sähköposteja verkkosivun käytöstä, tarjotuista tuotteista ja palveluista, ajankohtaista tietoa teknisistä ongelmista, tai lähettää tietoja lakisääteisistä tai sääntelevistä velvoitteista; sekä
  3. Tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. virkkeen kohdan c mukaisesti lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai Tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. virkkeen kohdan e mukaisesti yleisen edun vuoksi: suojaamaan sinua ja meitä (mukaan lukien tytäryhtiöitämme) petoksilta sekä tarkastamaan henkilöllisyyden ja iän.


 6. Yhteydenottolomakkeiden käyttö
  Tarjoamme verkkosivuillamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä lomakkeen kautta. Tätä käyttöä varten on annettava voimassaoleva sähköpostiosoite, muut tiedot ovat vapaaehtoisia. Näitä tietoja tarvitaan yhteydenottoa varten ja seuraa vapaaehtoista tietojen luovutustasi Tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. virkkeen kohdan a mukaisesti.

 7. Evästeet
  TROTEC® käyttää verkkosivuillaan ns. evästeitä, eli pieniä tiedostoja, joissa on tekstitietoa, jotka tallentuvat kovalevyllesi siksi aikaa kun olet verkkosivuillamme. Evästeissä tallennetaan tietoa, joka muodostuu yhteydestä tiettyyn loppulaitteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voimme selvittää siitä henkilöllisyytesi.
  Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivujemme selailusta ja käytöstä mahdollisimman käyttäjäystävällisen sekä tunnistaaksemme ja salliaksemme sinut käyttämään verkkosivuamme koko kirjautumisesi ajan. Nämä evästeet katoavat kovalevyltäsi automaattisest,i kun lopetat selaimesi käytön (Session-Cookies).

  Lisäksi käytämme evästeitä, jotka pysyvät jonkin aikaa kovalevylläsi myös selaimen sulkemisen jälkeen (Persistent-Cookies).Nämä evästeet helpottavat sinua käyttämään verkkosivuamme, sekä palveluitamme ja tuotteitamme esim. siten, ettei sinun tarvitse jatkuvasti toistaa tiettyjä syöttöjä ja asetuksia. Lisäksi nämä evästeet mahdollistavat meille verkkosivujemme käynnin tilastoinnin, optimoimaan tarjouksiamme sekä tekemään tarjouksistamme ja palveluistamme henkilökohtaisemman (katso myös luku VII tästä tietosuojasäädöksestä). Pysyvät (Persistent-Cookies) evästeet tallentuvat kovalevyllesi, ja tietyn ajan kuluttua, riippuen evästeestä, selain poistaa ne automaattisesti. Evästeet voivat myös olla kolmannen osapuolen evästeitä (Third Party Cookies), koska käytämme tiettyjä mainospartnereita, jotka auttavat meitä tekemään nettitarjouksistamme mielenkiintoisimpia (katso myös luku VII tästä tietosuojasäädöksestä).
  Evästeiden työstämiä tietoja tarvitaan mainittuja seikkoja varten, tietosuojasäädännön 6. artiklan 1. osan, sivun yksi kohta f mukaisesti.
  Kun käyt ensimmäistä kertaa sivullamme, tai sovellutuksellamme, ilmoitamme evästeiden käytöstä. Voit estää tulevaisuudessa evästeiden käytön poistamalla evästeet ja asentamalla selaimellesi evästeiden eston. Voit myös asentaa selaimesi siten, että sinulle ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja että evästeiden käyttö on sallittua vain yksittäisissä tapauksissa, tai yleensä kiellettyä tai että evästeet poistuvat automaattisesti selaimen suljettua. Tällöin et välttämättä voi käyttää kaikkia palveluitamme. Ohjeet näitä asennuksia varten löydät täältä: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Evästeet helpottavat TROTEC® tarjousten käyttöä. Voit estää evästeiden tallentumisen kovalevyllesi jatkossakin, kun valitset selaimestasi asennuksen: ”älä hyväksy evästeitä”. Voit asentaa selaimesi myös niin, että se kysyy joka kerta, saako evästeitä käyttää. Voit myös poistaa jo asennetun evästeen halutessasi. Miten tämä tapahtuu, lue selaimesi käyttöohjeesta.

 8. Tietojensaantioikeus
  Asiakkaalla on oikeus saada TROTECilta® veloituksetta tietoa häntä koskevista, tallennetuista tiedoista. Jos asiakas on rekisteröitynyt, tiedot ovat hänen käyttäjätilillään, ja niitä voi oikaista ja poistaa ja niiden käytön voi estää milloin tahansa kyseisen käyttäjätilin kautta. Tietokoneen yhteydettömässä tilassa tallennetut tiedot poistetaan vasta sitten, kun niitä ei enää tarvita sopimussuhteen ylläpitämiseksi. Ellet ole rekisteröitynyt, lähetä tiedustelusi sähköpostilomakkeellaJos haluat poistaa koko käyttäjätilisi, napsauta tästä (katso myös kappaletta Tietojen poisto).
  Voit pyytää meiltä aina halutessasi tietosuojasäädöksen 15. artiklan mukaisesti tietoja sinusta tallennetuista tiedoista. Erityisesti voit pyytää tietoja käyttötarkoituksista, sinun tietojasi koskevista kategorioista, tietojen vastaanottajaa koskevista kategorioista, suunnitelluista tallennusajasta, raportointia koskevasta oikeudesta, tietojen käsittelyn poistamisesta tai rajoittamisesta tai vastalauseesta, valitusoikeuden olemassaolosta valvontaviranomaisille, tietojesi alkuperästä, mikäli ne eivät tuleet sinulta, sekä automaattisen päätöksenteon olemassaolosta niin kuin ”profiling”.
  Voit myös vaatia tietosuojasäädöksen 16. artiklan mukaisesti väärien tietojen korjaamista sekä tietosuojasäädöksen 17. artiklan mukaisesti tietojesi poistamista, mikäli käsittelyä ei vaadita ilmaisunvapauden ja laillisten velvollisuuksien täyttämistä varten tai yleistä etua koskevien syiden tai oikeuden käyttämiseen.
  Lisäksi sinulla on oikeus tietosuojasäädännön 18. artiklan mukaisesti vaatia henkilötietojesi estämistä tai rajoittamista, kun tietojen oikeudenmukaisuus ei vastaa omiasi, jos käsittely on lainvastaista, mutta et poista tietojasi emmekä me tarvitse niitä enää, mutta sinä tarvitset niitä puolustamaan oikeudellisia vaatimuksiasi tai olet vastustanut tietosuojasäädännön 21. artiklan mukaista käsittelyä.

 9. Uutiskirjeet ja mainonta / Suostumuksen peruutus
  Kun rekisteröidyt verkkosivuillamme, voit sallia meidän lähettää sinulle sähköpostitse tai puhelimitse uutiskirjeitä tuotteistamme ja palveluistamme, sekä yhteistyöyritystemme tuotteista ja palveluista, jotka meidän mielestämme voisi olla sinusta kiinnostavia.
  Voit estää halutessasi tietojesi käytön tulevaisuudessa suoramarkkinointitarkoituksiin ja perua uutiskirjeen klikkaamalla linkkiä uutiskirjeessä tai ilmoittamalla meille yhteydenottolomakkeen avulla: https://www.trotec24.fi/formular/contact.html.
  Pidätämme itsellämme oikeuden tarjota tuotteitamme ja palveluitamme silloinkin, kun et ole antanut sähköpostitse suostumustasi, mikäli tuotteet ovat samankaltaisia kuin jo ostamasi. Sinulla on oikeus halutessasi estää tietojesi käytön suoramarkkinointitarkoitukseen lähettämällä meille yhteydenottolomakkeen linkistä https://www.trotec24.fi/formular/contact.html tai klikkaamalla tarvittavaa linkkiä uutiskirjeessämme.
  Oikeudellinen perusta tietojesi käsittelylle uutiskirjeiden lähettämiseksi on tietosuojasäädännön 6. artikla, 1. virke, sivun 1 kohta a ja f.


 10. TROTEC® pyrkii aina suojaamaan asiakkaidensa tietoja luvattomalta käytöltä, katoamiselta, väärinkäytöltä ja tuhoutumiselta. Henkilötiedot ovat ainoastaan sellaisten työntekijöiden käytettävissä, joiden on välttämätöntä nähdä henkilötiedot voidakseen suorittaa työtehtävänsä ja kyetäkseen toimittamaan asiakkaille tarjouksia ja tuotteita. Arkaluontoiset tiedot lähetetään TROTECille® SSL-salausta käyttäen. Rekisteröityneet asiakkaat voivat käyttää käyttäjätiliään vasta syötettyään käyttäjänimensä ja salasanansa. Sisäänkirjautumistietoja tulee sen vuoksi käsitellä aina luottamuksellisina tietoina, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Selaimen ikkuna tulee sulkea kokonaan aina TROTECin® palvelujen sisäänkirjautuneena käyttämisen jälkeen ennen muiden verkkosivustojen avaamista. Näin on erityisesti silloin, kun tietokonetta käyttävät useat henkilöt, kun muilla henkilöillä on mahdollisuus käyttää kyseistä tietokonetta tai kun internetyhteys muodostetaan julkisen verkon kautta.

 11. Tallennuksen kesto
  Tallennamme henkilötietosi niin kauan, kun se on kutakin tallennustarvetta varten tarpeellista. Sen jälkeen poistamme tietosi, ellei tietosuojasäädöksen 6. artiklan, 1. luvun, 1. sivun, kohdan c mukaisesti on säilytettävä tietoja pidempään verotuksellisten, kaupallisten tai muiden lakisääteisten tallennus- tai dokumenttivelvoitteiden vuoksi, tai sinä olet suostunut pidenpään tallennukseen tietosuojasäädöksen 6. artiklan, 1. luvun, 1. sivun, kohdan a mukaisesti.

 12. Analyysipalvelut
  Tämänhetkinen analyysipalveluntarjoaja on:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA


  Sikäli kun olet antanut suostumuksesi, on tällä verkkosivulla käytössä Google Analytics, Google Inc.:n mainosanalyysipalvelu. Käyttö sisältää Universal Analytics - toimintamallin. Tämä mahdollistaa tietojen, istuntojen ja useampien laitteiden vuorovaikutuksen jakamisen pseudonyymin käyttö-ID:n kautta analysoimalla näin käyttäjän toimintaa eri laitteissa.
  Google Analytics käyttää evästeitä, eli tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneellesi ja analysoivat verkkosivun käyttöä. Evästeistä kerätty tieto siirretään Googlen selaimelle USA:han ja tallennetaan siellä. Kun IP-anonymisointi aktivoidaan tällä verkkosivulla, lyhentää Google etukäteen IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa sopimusvaltioissa Euroopan talousalueella tehdyn sopimuksen mukaan. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Huomautamme, että tällä verkkosivulla Google Analytics:ia on laajennettu IP-anonymisoinnin avulla, jotta voidaan taata IP-osoitteiden anonymisoitu keräys (ns. IP-Masking). Google Analytics:in osalta kerätyttyjä tietoja selaimesi IP-osoitteesta ei käytetä muiden Googlen tietojen kanssa. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät täältä: https://www.google.com/analytics/terms/fi.html, tai https://policies.google.com/?hl=fi.

  Käsittelyn tarkoitus
  Google käyttää tämän verkkosivun ylläpitäjän tahdosta tietoja arvioidakseen käyttöä, laatiakseen verkkosivujen toimintaa koskevia raportteja sekä tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjille muita verkkosivustojen toiminnan ja internetin käytön palveluita.
  Oikeusperusta
  Google Analyticsin käytön oikeusperusta Saksassa on https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/. Kyseessä on GDPR:n 6. artikla.
  Vastaanottaja / Vastaanottajan kategoriat
  Tietojen vastanottaja on Google.com.
  Luovutus kolmansiin maihin
  Henkilötiedot lähetetään EU-US Privacy Shield mukaisesti USA:han. Sertifikaatin voit lukea täältä:
  .
  Tietojen tallennuksen kesto
  Meidän lähettämämme tiedot, jotka sisältävät evästeitä, käyttäjätietoja (esim. käyttäjä ID) tai mainontatietoja, poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Tietojen poisto, joiden säilytysaika on täyttynyt, poistuvat automaattisesti kerran kuukaudessa.
  Sinua koskevat oikeudet
  Voit perua halutessasi suostumuksesi tulevaisuuden käyttöä varten, kun deaktivoit selaimeltasi evästeiden tallentamisen. Huomautamme, että siinä tapauskessa verkkosivumme eivät ole täysin käytettävissä.

  Voit myös estää Googlea evästeiden luoman tiedon käyttämisen, kun lataat seuraavan Browser-Add-on:in: Browser-Add-on . Opt-Out-eli poissulkevat evästeet estävät tulevien tietojen keräämisen, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Jos haluat estää Universal Analytics:in seurannan eri laitteissasi, sinun on käytettävä opt-out-evästeitä kaikissa järjestelmissä: deaktivoi Google Analytics .
  Voit perua halutessasi suostumuksesi tulevaisuuden käyttöä varten, kun deaktivoit selaimeltasi evästeiden tallentamisen. Huomautamme, että siinä tapauksessa verkkosivumme eivät ole täysin käytettävissä.
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
  Google Analytics tietosuojasäädös


 13. Ohjelmalisäkkeiden käyttö
  TROTECin® internetpalveluissa käytetään nk. ohjelmalisäkkeitä.Kun tällaisella ohjelmalisäkkeellä varustettu TROTECin® internetsivu avataan, muodostuu yhteys kulloisenkin ohjelmalisäkkeen tarjoajan palvelimeen, ja ohjelmalisäkkeestä kerrotaan internetsivun selaimeen tulevalla ilmoituksella. Näin ohjelmalisäkkeen tarjoajan palvelin saa tietoa siitä, millä yhtiön internetsivuilla asiakas on käynyt. Jos asiakas on rekisteröitynyt ohjelmalisäkkeen tarjoajan sivustolle, nämä tiedot on mahdollista yhdistää asiakkaan henkilökohtaiseen käyttäjätiliin. Ohjelmalisäkkeitä vaativia toimintoja käytettäessä (esim. napsautettaessa näytön jotakin painiketta tai lähetettäessä kommentti) myös nämä tiedot voidaan tietyissä tapauksissa yhdistää asiakkaan käyttäjätiliin, mutta tämä voidaan estää kirjautumalla ulos ennen ohjelmalisäkkeiden käyttöä.  Lisätietoja kerätyistä tiedoista, tietojenkeruun estämisestä sekä yksityisyyden suojelemisesta on nähtävissä kunkin palveluntarjoajan tietosuojavakuutuksesta, jonka saa esiin vastaavasta linkistä.

  Nykyiset ohjelmalisäkkeiden tarjoajat ja muita palveluja:

  facebook.com
  Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  Facebookin tietosuoja

  Google+
  Google Inc.,
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA
  google+:n tietosuoja

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066, USA
  Voimassa on Googlen tietosuoja

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco
  CA 94103, USA
  Twitterin tietosuoja

  Instagram
  Instagram LLC
  Edustajat: Kevin Systrom ja Mike Krieger
  1601 Willow Rd
  Menlo Park
  CA 94025, USA
  Instagramin tietosuojasäädös

  Pinterest
  Pinterest Europe Ltd.
  Palmerston House, 2nd Floor
  Fenian Street
  Dublin 2, Ireland
  Pinterestin tietosuojasäädös

  rapidmail
  rapidmail GmbH
  Augustinerplatz 2
  79098 Freiburg i.Br.
  Deutschland
  Rapidmailin tietosuojasäädös


 14. TROTEC® käyttää Sovendus GmbH:n voucher-järjestelmää yksittäisiin tarjouksiin
  Valitessasi itsellesi kiinnostavan voucher-tarjouksen, Trotec salaa sähköposti- ja IP-osoitteesi hajautusarvon (tiivisteen) palvelulle Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Tietosuojasäädös 6. artikla, 1. luku f). Salattua sähköpostiosoitteen hajautusarvoa käytetään, mikäli Sovendusta vastaan on tehty vastalause mainoksista (Art. 21 luku.3, Art. 6 luku 1 c tietosuojasäädöksen mukaan). Sovendus käyttää IP-osoitetta yksinomaan tietoturvatarkoituksiin ja yleensä anonymisoi sen seitsemän päivän jälkeen (Art. 6 luku 1 f tietosuojasäädoksen mukaan). Lisäksi välitämme Sovendukselle tilitystä varten anonyymisti tilausnumeron, tilausarvon valuutalla, istunto-ID:n, kuponkikoodin sekä aikaleiman (Art. 6 luku 1 f tietosuojasäädoksen mukaan). Mikäli olet kiinnostunut Sovenduksen tarjousvouchereista, eikä sinulla ole mainoskieltoa sähköpostiosoitteeseesi, ja vain tässä tapauksessa klikkaat voucher-banneria, toimitamme Sovendukselle koodattuna nimesi ja sähköpostiosoitteesi voucherin valmistelua varten. (Art. 6 luku.1 b, f tietosuojasäädoksen mukaan).

  Lisätietoja Sovenduksen tietojesi käsittelystä voit lukea Online-tietosuojatekstistä (saksaksi): https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 15. TROTEC® käyttää Sovendus GmbH:n etuisuustarjouksia yksittäisiin tarjouksiin
  Jos olet kiinnostunut paikallisesta etuisuudesta, välittää Trotec salanimellä ja salattuna Sovendukselle (Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe ) puhuttelun, syntymävuoden, maan, postinumeron, sähköpostin hajautusarvon ja IP-osoitteesi (Art. 6 luku.1 f tietosuojasäädoksen mukaan). Salattua sähköpostiosoitteen hajautusarvoa käytetään, mikäli Sovendusta vastaan on tehty vastalause mainoksista (Art. 21 luku 3, Art. 6 luku 1 c tietosuojasäädoksen mukaan). Sovendus käyttää IP-osoitetta yksinomaan tietoturvatarkoituksiin ja yleensä anonymisoi sen seitsemän päivän jälkeen (Art. 6 luku 1 f tietosuojasäädoksen mukaan).

  Kun klikkaat etuisuustarjousta, välitämme Sovendukselle salattuna nimesi, osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi etuisuustarjouksen valmistelua varten (Art. 6 luku 1 b, f tietosuojasäädoksen mukaan).

  Lisätietoja Sovenduksen tietojesi käsittelystä voit lukea Online-tietosuojatekstistä (saksaksi): https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Lisäksi verkkosivustolla noudatetaan seuraavia lakisääteisiä määräyksiä Saksan tietosuojaperuslaki, valtion tietosuojalaki ja Saksan telemedialaki. Näitä voidaan tarkastella saksaksi napsauttamalla tekstiä.

Versio: Toukokuu 2018
 

Ilmainen palvelunumero suomeksi:

00800 80 90 80 90

Ma-To: klo. 08:00 - 17:30

Pe: klo. 08:00 - 17:00

Sähköposti suomeksi:

online-fi@trotec.com

Osoite:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg